Žiačky Obchodnej akadémie na praxi v Chorvátsku

Dve žiačky druhého ročníka Obchodnej akadémie sa zapojili do programu Nadácie Tatrabanky „Vzdelanie pre stredoškolákov“. Zúčastnili sa vzdelávacieho pobytu spojeného s odbornou stážou, ktorý sa uskutočnil v Chorvátsku v partnerskej škole Srednja škola Koprivnica. Aktivita trvala 2 týždne, počas ktorých absolvovali odbornú prípravu v ekonomických predmetoch i chorvátskom jazyku ako aj odbornú stáž v miestnych firmách. Zdokonalili sa hlavne v odborných predmetoch. Vykonávali ekonomické činnosti ako účtovníctvo, práca s poštou, marketing, obchodná korešpondencia a pod. Komunikácia prebiehala v anglickom jazyku, žiaci však tiež využili príležitosť naučiť sa základy nového cudzieho jazyka. Všetky nadobudnuté vedomosti, zručnosti a skúsenosti využijú pri príprave na maturitu ako aj pri uchádzaní sa o vysokoškolské štúdium.

Mali možnosť pracovať v prostredí reálnej firmy. Boli jej integrovanou súčasťou, videli skutočné fungovanie a organizáciu firmy. Získané certifikáty im pomôžu pri uchádzaní sa o štúdium na vysokej škole a pri hľadaní práce.