Odborná stáž v nemeckej Jene

Koncom septembra sa vybralo šesť žiakov z Obchodnej akadémie na dvojtýždňovú stáž do nemeckej Jeny. Stalo sa tak v rámci projektu Erasmus+ „Učíme sa v praxi“. V univerzitnom centru Durínska sme našli spoľahlivého partnera vo vzdelávacej organizácii Internationaler Bund Bildungszentrum Jena. Obsahom stáže bola odborná prax, ktorú žiaci vykonávali u partnera Internationaler Bund. Počas praxe mali možnosť precvičiť a zdokonaliť svoju nemčinu, zlepšiť odborné vedomosti a zručnosti v obchodnej a osobnej korešpondencii a marketingu, spoznať nemecký vzdelávací systém ako aj pekné zákutia mesta a okolia. Po úspešnom ukončení obdžali všetci úspešní absolventi hodnotenia z podnikov, osobné záznamy ECVET a certifikáty ako aj Europassy-mobilita, ktorými budú môcť dokladovať účasť na mobilitnom projekte v zahraničí. Po troch rokoch sme sa vrátili tiež k spolupráci so strednou odbornou školou Stoy Schule.

K programu patrili aj mnohé voľnočasové aktivity. Počas víkendov spoznali žiaci hlavné mesto Durínska Erfurt. Krásne jesenné dni prežili návštevou romantických zámkov v Dornburgu, či mesta Goetheho a Schillera – Weimaru a koncentračného tábora Buchenwald. Veľa možností ponúkla i samotná Jena – množstvo zaujímavých múzeí, Schillerov záhradný dom, výhľad z 28. poschodia Jentower, pamätník Jána Kollára v Lobede, akvapark GalaxSea, či skvelá laserovú show Queen Heaven v najstaršom planetáriu na svete. Celkovo môžeme zhodnotiť tohtoročnú odbornú stáž v Jene pozitívne. Dlhoročné skúsenosti tak budeme môcť využiť pri ďalšej spolupráci.

Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.

Jena - vyhodnotenie 2022
Jena - prax 2022
Stoy-Schule 2022
Jena 2022
Botanická záhrada 2022
Koncentračný tábor Buchenwald 2022
Dornburg 2022
Erfurt 2022
« z 2 »
Imaginata 2022
Lobeda 2022
Schiller Gartenhaus 2022
Jentower 2022
Weimar 2022