Štartujeme spoluprácu so španielskou školou vo Vigu

Úspešne pokračuje náš mobilitný projekt Erasmus+. Po viacerých zahraničných mobilitách žiakov sme tentokrát zorganizovali Job Shadowing u nášho nového partnera – španielskej strednej odbornej školy CIFP Valentín Paz Andrade vo Vigu.

Trojdňovej mobility sa zúčastnilo vedenie školy a jeho hlavným cieľom bolo oboznámiť sa so školou a obsahom vzdelávania. Škola sa zameriava hlavne na vzdelávanie v oblasti techniky, strojárstva a obnoviteľných zdrojov. Okrem toho sme sa zamerali na spoluprácu školy so zamestnávateľmi a využitie obnoviteľných zdrojov pre udržateľný rozvoj školy.

Výsledkom nášho stretnutia bola príprava koncepcie ďalšej spolupráce. V súčasnosti čakáme na výsledky spoločného projektu s chorvátskym a francúzskym partnerom. Okrem toho plánujeme aj mobilitné projekty. Pre našich žiakov pripravíme dvojtýždňové mobility v škole, pre španielskych trojmesačnú stáž v podnikoch.

Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.

« z 2 »