dokumenty

Projekt ESF Moderné vzdelávanie pre prax 2

Projektom sme modernizovali vzdelávanie v škole formou extrahodín a mimoškolskej činnosti.   Správy z pedagogických klubov: Klub finančnej gramotnosti DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram.09_2020 DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram.10.2020 DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram 11.2020 DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram 12.2020 DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram 1.2021 DT Správa o […]

Read More

Ostatné dokumenty

Podávanie oznámení o protispoločenskej činnosti2024 Kolektívna zmluva na 2019-2020 Smernica č.015_2019_UHKBBSK_Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti v podmienkach BBSK

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2022/2023 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2021/2022 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2020/2021 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2019/2020 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2018/2019 Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti 2017/2018 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2016/2017 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2015/2016 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2014/2015

Písanie prác z praxe

Hodnotiaci_list_z_odbornej_praxe Zadanie_odborna_prax Metodika-pisania prac Metodika písania prác-príloha 1

Pre žiakov

Potvrdenie_o_navsteve_skoly Potvrdenie_o_navsteve_skoly_rodinne_pridavky Potvrdenie_o_navsteve_skoly2 Ziadost_o_oslobodenie_od_TV Ziadost_o_povolenie_opakovat_rocnik Ziadost_o_povolenie_prestupu_na_inu_skolu Ziadost_o_povolenie_skorsich_odchodov Ziadost_o_prerusenie_studia Ziadost_o_prestup_z_inej_skoly Ziadost_o_uvolnenie_z_vyucovania Ziadost_o_vydanie_dopravnej_karty Ziadost_o_vystavenie_duplikatu_vyucneho_listu_maturitneho_vysvedcenia_vysvedcenia_potvrdenia Ziadost_o_zanechanie_studia Ziadost_o_zmenu_odboru Ziadost_o_upravu_maturitnej_skusky Prirucka_SOC Ziadost_o_IVP – rodic Žiadosť o úpravu MS 4. ročníky