projekty

NÁRODNÝ PROJEKT 1

Naša škola je zapojená do národného projektu Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácie na trhu práce v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Dôležité odkazy: www.ludskezdroje.gov.sk www.esf.gov.sk www.minedu.sk Bližšie informácie a aktuality o projekte nájdete na tomto odkaze: AKTUALITY BBSK   Informácie o našej škole […]

Read More

Projekt ESF Moderné vzdelávanie pre prax 2

Projektom sme modernizovali vzdelávanie v škole formou extrahodín a mimoškolskej činnosti.   Správy z pedagogických klubov: Klub finančnej gramotnosti DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram.09_2020 DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram.10.2020 DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram 11.2020 DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram 12.2020 DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram 1.2021 DT Správa o […]

Read More

Program Erasmus+

Program Erasmus+

Už takmer 400 žiakov sa zúčastnilo zahraničných mobilít v celej Európe

Projekt Euroscola

Projekt Euroscola

Žiaci našej školy môžu rokovať s rovesníkmi priamo v Európskom parlamente v Štrasburgu