projekty

Projekt ESF Moderné vzdelávanie pre prax 2

Správy z pedagogických klubov: Klub finančnej gramotnosti DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram.09_2020 DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram.10.2020 DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram 11.2020 DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram 12.2020 DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram 1.2021 DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram 2.2021 DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram 3.2021 DT Správa o […]

Read More

Program Erasmus+

Program Erasmus+

Už takmer 400 žiakov sa zúčastnilo zahraničných mobilít v celej Európe

Projekt Euroscola

Projekt Euroscola

Žiaci našej školy môžu rokovať s rovesníkmi priamo v Európskom parlamente v Štrasburgu

Nadácia EPH

Nadácia EPH

Nadácia umožňuje realizovať žiakom aktivity na všestranný rozvoj zručností