nezaradené články

Videá o škole

Informačné videá: Stredná odborná škola Stredná odborná škola – prezentačné video Stredná odborná škola v Detve – reportáž Stredná odborná škola – odbor mechanik nastavovač Stredná odborná škola – odbor mechanik elektrotechnik Obchodná akadémia Obchodná akadémie – prezentačné video Obchodná akadémia v Detve – reportáž Medzinárodná spolupráca Medzinárodná spolupráca – […]

Read More

Fotogalérie – akcie 2020/2021

Externá ekoučebňa15. júla 2021 V rámci projektu SK-klíma budujeme externú ekoučebLetná škola – ZF Slovakia15. júla 2021 Štyria žiaci prvého ročníka študijného odboru meLetná škola10. júla 2021 V prvý júlový týždeň sme zorganizovali premiéroKABU – privítanie prvákov5. júla 2021 Covid zmenil celú našu spoločnosť – aj termíZáver školského roka 2020/20215. júla 2021 […]

Read More

Tematické okruhy na ústnu časť MS – slovenský jazyk a literatúra

GRAMATIKA Charakterizujte výkladový slohový postup. Definujte výklad ako slohový útvar. Definujte pojmy citát, parafráza a bibliografický odkaz. Definujte pojmy štylistika, jazykový štýl, objektívne a subjektívne štýlotvorné činitele, slohový postup, slohový útvar, slohový žáner. Charakterizujte opisný slohový postup (druhy opisu). Definujte pojem charakteristika (druhy charakteristiky). Charakterizujte morfológiu ako jazykovednú disciplínu, definujte ohybné slovné […]

Read More

Obchodná verejná súťaž

Spojená škola, Štúrova 848, 962 12  Detva, IČO: 37956205, správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, Banská Bystrica vyhlasuje týmto Obchodnú verejnú súťaž podľa §281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebytových priestorov v objekte Spojenej školy, Štúrova 1278, 96212  Detva zapísané na LV č. 4164,  k.ú. Detva, […]

Read More

Deň otvorených dverí – 5. decembra 2018

Spojená škola Detva srdečne pozýva žiakov 8.  a 9. ročníkov na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 5. decembra 2018 od 8.00 h do 15.00 hod. v priestoroch budovy školy a odborného výcviku.

Obchodná verejná súťaž

Spojená škola, Štúrova 848, 962 12  Detva, IČO: 37956205, správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám SNP č. 23, Banská Bystrica vyhlasuje týmto Obchodnú verejnú súťaž podľa §281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebytových priestorov v objekte Spojenej školy, Štúrova 1278 a 848, 96212 Detva zapísané na LV č. 4164, k.ú. […]

Read More

Riaditeľské voľno

Riaditeľ Spojenej školy, Štúrova 848, 962 12 Detva v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach o organizácii školského roka na […]

Read More

IV.OA

študijný odbor: obchodná akadémia triedny učiteľ: Ing. Jana Kolenčíková Zoznam žiakov: Briaková Miriam Buňová Beáta Debnár Timotej Fekiačová Ivana Hrivnáková Marianna Ivanová Radoslava Jágerská Lívia Konôpková  Viktória Kováčiková Veronika Kubišová Simona Machavová Nikola Majerčíková Paula Matejovičová Patrícia Matúšková Sára Melichová Barbora Psotková Viktória Valéria Sedliaková Veronika Sekerešová Nikola Vilhanová Terézia