nezaradené články

Stredná odborná škola

MATURITNÉ ODBORY 2411 K mechanik nastavovač Absolvent je schopný zostavovať riadiace programy CNC (CNC sústruh, CNC fréza) strojov a pracovať na nich. Pracuje v grafickom a technologickom programe SolidWorks a SolidCAM, vie čítať výkresy a pracovať s technickou dokumentáciou. Klikni a pozri si učebný plán 2697 K mechanik elektrotechnik Absolvent je […]

Read More

Obchodná akadémia

6317 M obchodná akadémia 1. Možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole rôzneho zamerania Naši absolventi sú podnikatelia, ekonómovia, právnici, učitelia, manažéri, sociálni pracovníci, psychológovia …. 2.Široké možnosti uplatnenia na trhu práce Tí najšikovnejší majú vlastné firmy v rôznych oblastiach Alebo pracujú ako účtovníci, ekonómovia, asistenti, obchodníci … V maloobchode, […]

Read More