Informácia o prebytočnom hnuteľnom majetku BBSK

Spojená škola, Štúrova 848,  962 12  Detva zverejňuje informáciu o prebytočnom hnuteľnom majetku BBSK vo svojej správe.

Prebytočný majetok – Teplovodné potrubie