Po stopách ľudových tradícií

Žiaci prvého a druhého ročníka pripravujú projekt v rámci súťaže Veľvyslanectvo mladých, ktorý sa venuje tradíciám regiónu Podpoľanie. Jednou z aktivít je aj Geocaching. Naše kešky zakladáme na miestach, ktoré sú spojené s tradíciami a kultúrou Podpoľania.

Navštívili sme tiež pani Lýdiu Golianovú, ktorá nás oboznámila s tradičnou technikou vyšívania krivou ihlou.