aktuality20202021

Privítanie prvákov

Privítanie prvákov

Nádejní maturanti privítali v škole najnovšie prírastky – prvákov z Obchodnej akadémie i Strednej odbornej školy. Podelili sa s nimi o drobné darčeky i cenné skúsenosti. Poriadne stredoškolské KABU od tretiakov ich ale samozrejme tiež neminie.

Externá ekoučebňa

Externá ekoučebňa

V rámci projektu SK-klíma budujeme externú ekoučebňu v areáli školy. Ekoučebňa bude pozostávať s náučných panelov na témy ako recyklovanie odpadu, alternatívne zdroje energie, význam lesa či ekologické poľnohospodárstvo. Bude tiež doplnená výukovými záhonmi a zariadeniami na solárne osvetlenie.

Letná škola – ZF Slovakia

Letná škola – ZF Slovakia

Štyria žiaci prvého ročníka študijného odboru mechanik nastavovač Strednej odbornej školy v Detve sa začiatkom júla zúčastnili týždňovej letnej školy vo firme ZF Slovakia a. s. v Leviciach. Ide o žiakov, ktorí majú učebné zmluvy v systéme duálneho vzdelávania. Po úvodnom školení BOZP si overili znalosti z prvého ročníka a oboznámili sa s firmou a školiacim strediskom. Od […]

Read More

Oznam – rozdelenie služieb počas prázdnin

Potvrdenia o návšteve školy pre žiakov sa vydávajú v dňoch:  od 12. 07. 2021 – 23.07.2021 (vrátane) od 16.08.2021 – 31.08.2021 (vrátane) Rozpis služieb je v prílohe Služba počas prázdnin

Olympijský deň

Olympijský deň

29.06. 2021 sme na našej škole usporiadali Olympijský deň. Olympijský deň prišiel otvoriť pán riaditeľ Ing. Ján Melich.  Uskutočnil sa turnaj v stolnom tenise, účasť 18 žiakov. Futbal na multifunkčnom ihrisku, boli 4 družstvá, 6 zápasov. Počet hráčov 43. Florbal 4 družstvá. Počet hráčov 36. Výsledky: Stolný tenis: Adam Uhrin Ján […]

Read More

Letná škola

Letná škola

V prvý júlový týždeň sme zorganizovali premiérový ročník letnej školy, a to tak v rámci Obchodnej akadémie ako aj Strednej odbornej školy. Letnej školy sa zúčastnili naši súčasní stredoškoláci, ale aj budúci a potenciálni žiaci zo základných škôl. Napriek horúcemu počasiu sme prežili spoločne tri skvelé dni. Prvý deň strávili žiaci v škole. Na Obchodnej […]

Read More

Vzdelávanie o žiakoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

Vzdelávanie o žiakoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

Dve zástupkyne školy sa v závere školského roka zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ metodického kurzu Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi potrebami. Kurz organizovala vzdelávacia organizácia ITC International Praha. Zúčastnili sa ho učiteľky z Rumunska a Slovenska z rôznych stupňov vzdelávania (od predškolského po strednú školu). Mohli sme sa oboznámiť s rôznymi špeciálnymi potrebami […]

Read More

Záverečné nadnárodné projektové stretnutie

Záverečné nadnárodné projektové stretnutie

Uskutočnili sme záverečné stretnutie projektu Európske partnerstvo v odbornom vzdelávaní, ktorý realizujeme v rámci programu Erasmus+. Nadnárodného projektového stretnutia, ktoré sa konalo v SOŠ a SOU technické Třemošnice sa zúčastnili prezenčne zástupcovia 4 projektových partnerov (Slovensko, Chorvátsko, Česko) a online zástupcovia 4 partnerov(Rumunsko, Maďarsko, Španielsko a Nórsko). Išlo už o záverečné nadnárodné projektové […]

Read More

KABU – privítanie prvákov

KABU – privítanie prvákov

Covid zmenil celú našu spoločnosť – aj termín KABU. Tretiaci tak privítali prvákov posledný júnový týždeň.

Záver školského roka 2020/2021

Záver školského roka 2020/2021

V stredu 30. júna sme slávnostne ukončili školský rok a vyhlásili výsledky súťaže o najlepšieho študenta. Súťaž o najlepšieho študenta ročníka SOŠ: 1.A trieda miesto: Andrej Trnavský a Tomáš Krnáč miesto: Jakub Mašlej   2.A trieda miesto: Marek Strečko miesto: Erik Cerovský miesto: Mário Nôta   3.A trieda miesto: Branislav Ľupták […]

Read More