aktuality20202021

Euroscola 2021

Euroscola 2021

Od roku 2006 sa Spojená škola v Detve zapája do programu Euroscola, ktorý organizuje Európsky parlament. Program je určený stredoškolákom s cieľom zvýšiť informovanosť o poslaní Európskej únii a tiež zvýšiť ich angažovanosť v otázkach, ktoré sa týkajú tak ich, ako aj miestnej komunity. Odvtedy mohli žiaci zažiť atmosféru parlamentu v Štrasburgu a Bruseli už viac ako […]

Read More

Duálne vzdelávanie

Spojená škola je od školského roku 2020/2021 zapojená do systému duálneho vzdelávania. Až sedem spolupracujúcich zamestnávateľov je certifikovaných Slovenskou obchodnou komorou, resp. Republikovou úniou zamestnávateľov na poskytovanie duálneho vzdelávania. Do duálneho vzdelávania sú zapojené všetky tri študijné odbory – mechanik nastavovač, mechanik elektrotechnik a obchodná akadémia. Uvádzame prehľad firiem a kontakty, na […]

Read More

Online beseda s Európskym parlamentom

Online beseda s Európskym parlamentom

Žiaci prvého ročníka Obchodnej akadémie absolvovali online besedu so zástupcami Európskeho parlamentu. Zúčastnili sa ho Alena Carna a náš veľmi častý hosť, poslanec EP Ivan Štefanec. Online rozhovory EP sú jednou z online aktivít pre skupiny Európskeho parlamentu. Ide o 60-minútovu online prezentácie pre širokú verejnosť a pre študentov  o právomociach, […]

Read More

Po stopách ľudových tradícií

Po stopách ľudových tradícií

Žiaci prvého a druhého ročníka pripravujú projekt v rámci súťaže Veľvyslanectvo mladých, ktorý sa venuje tradíciám regiónu Podpoľanie. Jednou z aktivít je aj Geocaching. Naše kešky zakladáme na miestach, ktoré sú spojené s tradíciami a kultúrou Podpoľania. Navštívili sme tiež pani Lýdiu Golianovú, ktorá nás oboznámila s tradičnou technikou vyšívania […]

Read More

Olympiáda Mladý účtovník

Žiačka IV.OA triedy Ema Bahledová sa zapojila do prvého kola celoslovenskej olympiády z účtovníctva Mladý účtovník. Vzhľadom na súčasnú situáciu sa olympiáda konala online. Spomedzi všetkých súťažiacich sa v prvom kole umiestnila na skvelom 6. mieste! Súťažiaci riešili test pozostávajúci z čiastkových príkladov špecificky zameraných na konkrétne oblasti – napríklad dlhodobého majetku […]

Read More

Pozdravy pre starkých

Pozdravy pre starkých

Žiaci prvého a tretieho ročníka Obchodnej akadémie sa rozhodli potešiť v týchto smutných a izolovaných dňoch tých, ktorí sa cítia veľmi osamelo. Pre obyvateľov domovov dôchodcov vyrobili milé pozdravy či listy a pribalili k tomu nejakú tú sladkosť, čaj, či inú drobnosť. Sme radi, že im naše pozdravy priniesli úsmev na tvári.  

Regionálny Veľtrh cvičných firiem 2021

Regionálny Veľtrh cvičných firiem 2021

Situácia v ktorej sa všetci nachádzame nás vtiahla do sveta online priestoru, napriek tomu sa snažíme študentom nachádzať stále nové možnosti získania vedomostí, zručností a tréningu v rámci komunikácie. Takúto možnosť sme dostali keď nás Súkromná obchodná akadémia DSA zo Žiaru nad Hronom pozvala na Regionálny Veľtrh cvičných firiem 2021, ktorý sa pre […]

Read More

Letné školy pre našich dualistov

Žiaci prvého ročníka Obchodnej akadémie i Strednej odbornej školy, ktorí sú zapojení do systému duálneho vzdelávania, môžu zažiť zaujímavé leto. Firmy poskytujúce duálne vzdelávanie mohli požiadať o dodatočnú podporu duálneho vzdelávania na základe aktivít Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP pre žiakov, ktorí prvýkrát vstúpili do SDV v […]

Read More

Ako sa zorientovať medzi dezinformáciami a pravdou?

V pondelok 15. 3. 2021 o 10.00 h sa študenti 3OA zúčastnili v rámci POE online diskusie Kancelárie Európskeho parlamentu „Fake news – ako sa zorientovať medzi dezinformáciami a pravdou?“, zameranej na rozvoj mediálnej gramotnosti. Diskutujúcimi bol riaditeľ kancelárie EP Róbert Sermek, poslanci EP Lucia Ďuriš Nicholsonová a Vladimír Bilčík, analytička Globsec Katarína Klingová, podpredseda […]

Read More