Externá ekoučebňa

V rámci projektu SK-klíma budujeme externú ekoučebňu v areáli školy. Ekoučebňa bude pozostávať s náučných panelov na témy ako recyklovanie odpadu, alternatívne zdroje energie, význam lesa či ekologické poľnohospodárstvo. Bude tiež doplnená výukovými záhonmi a zariadeniami na solárne osvetlenie.