Olympijský deň

29.06. 2021 sme na našej škole usporiadali Olympijský deň. Olympijský deň prišiel otvoriť pán riaditeľ Ing. Ján Melich.  Uskutočnil sa turnaj v stolnom tenise, účasť 18 žiakov.

Futbal na multifunkčnom ihrisku, boli 4 družstvá, 6 zápasov. Počet hráčov 43.

Florbal 4 družstvá. Počet hráčov 36.

Výsledky:

Stolný tenis:

 1. Adam Uhrin
 2. Ján Považanec
 3. Ján Melicherčík

Florbal:

 1. A
 2. A
 3. A
 4. OA

Futbal:

 1. A
 2. A
 3. A
 4. OA

 

Mgr. Bohdan Dekrét

 

« z 2 »