Letná škola

V prvý júlový týždeň sme zorganizovali premiérový ročník letnej školy, a to tak v rámci Obchodnej akadémie ako aj Strednej odbornej školy.

Letnej školy sa zúčastnili naši súčasní stredoškoláci, ale aj budúci a potenciálni žiaci zo základných škôl. Napriek horúcemu počasiu sme prežili spoločne tri skvelé dni.

Prvý deň strávili žiaci v škole. Na Obchodnej akadémii si vyskúšali založiť vlastný podnik, napísať životopis, vyskúšať rýchle prsty pri písaní všetkými desiatimi. Záver dňa si mohli overiť svoje znalosti o Podpoľaní v zaujímavých Kahoot kvízoch. Strojári sa venovali technického kresleniu a modelovaniu v programoch SolidWorks a SolidCAM. V dielňach sa oboznámili s prácou s robotom, CNC strojmi ako aj s našou zváračskou školou.

Druhý deň sme pre strojárov pripravili dve zaujímavé exkurzie. Prvou bola spoločnosť Bytes, s. r. o. v Detve. Prezentovali žiakom, ako spaľujú štiepku a balíky slamy na výrobu tepla a teplej vody pre byty v Detve. Exkurzia pokračovala  v neďalekej firme ZF Slovakia, a. s., s ktorou spolupracujeme aj v rámci duálneho vzdelávania. Žiaci sa mohli oboznámiť s technologickým procesom, samotnou výrobou a na záver absolvovali aj prednášku výrobného riaditeľa podniku. Na Obchodnej akadémii sme sa zamerali na poznávanie regiónu. Najskôr riešili úlohy zamerané na nárečové slová z Podpoľania, históriu či recepty z regiónu. Následne sa oboznámili s pravidlami geocachingu a vybrali sa hľadať kešku ukrytú v osade Kysuca na Drábsku. Okrem kešky ukrytej pri kaplnke tu našli zachovalé tradičné drevené domy dokumentujúce architektúru z minulosti. Deň zakončili piknikom na Sihle.

Posledný deň strávili obe skupiny prevažne na Látkach. Strojári sa dopoludnia venovali streľbe a topografii. Druhá skupina absolvovala ráno kurz vyšívania krivou ihlou. Na obed sa všetci stretli na ranči Hafernik, kde si vyskúšali svoje jazdecké schopnosti na miestnych koníkoch.

Na záver spoločne vyhodnotili priebeh letnej školy, zaželali pekné prázdniny. Viacerí sa už teraz tešia na stretnutie v novom školskom roku.

« z 2 »