Letná škola – ZF Slovakia

Štyria žiaci prvého ročníka študijného odboru mechanik nastavovač Strednej odbornej školy v Detve sa začiatkom júla zúčastnili týždňovej letnej školy vo firme ZF Slovakia a. s. v Leviciach. Ide o žiakov, ktorí majú učebné zmluvy v systéme duálneho vzdelávania.

Po úvodnom školení BOZP si overili znalosti z prvého ročníka a oboznámili sa s firmou a školiacim strediskom. Od utorka sa už venovali praktickým cvičeniam pod vedením majstrov odborného výcviku školiaceho centra. Dostali za úlohu zhotoviť hodiny, ktoré budú následne vystavené v sídle firmy v Detve.

Okrem praktických cvičení dostali možnosť spoznať mesto, či sa ísť ochladiť na miestnu plaváreň.

Účasť na letnej škole považujeme za veľký prínos. Ďakujeme žiakom za ich ochotu sa vzdelávať  a tiež firme ZF Slovakia za túto príležitosť.