aktuality20212022

Vzdelávanie o informačných technológiách

Vzdelávanie o informačných technológiách

V dňoch  17.7. – 22. 7. 2022 sa učiteľka informatiky a elektrotechnických predmetov Mária Zacharová  zúčastnila aktivity  Erasmus+ kurz v  Prahe. Kurz organizovala spoločnosť ITC (InternationaL Training Center). Kurz bol zameraný na využívanie IKT vo vzdelávaní. Skladal sa s 10 modulov ako napríklad jednoduché programovanie www, používanie aplikácií na tvorbu […]

Read More

Vzdelávanie o stratégiách koučingu

Vzdelávanie o stratégiách koučingu

Coaching Strategies for Schools – vzdelávanie, ktoré som absolvovala v dňoch 11. – 15. 7. 2022, bolo pokračovaním mobilít projektu Erasmus+ a bolo určené pre pedagogických zamestnancov zapojených škôl krajín Európskej únie. Kurz v anglickom jazyku absolvovalo 10 učiteľov z rôznych typov škôl zo Slovenska, Slovinska, Rumunska, Španielska a Maďarska. Počas kurzu sme sa venovali aktuálnych témam […]

Read More

Mobilita pedagogických zamestnancov v Chorvátsku

Mobilita pedagogických zamestnancov v Chorvátsku

V dňoch 11.7. – 15.7.2022 sme sa spolu s Mgr. Janou Szilvási zúčastnili vzdelávania v chorvátskom Trogire. Ja som absolvovala kurz – Intensive course of English language a Mgr. J. Szilvási Course of bussiness English. Intensive course of English language bol zameraný na zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku. Spolu s chorvátskou učiteľkou a štyrmi španielskymi pedagógmi sme […]

Read More

Návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu

Návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu

Žiaci Obchodnej akadémie, ktorí uspeli na predchádzajúcich ročníkoch súťaže Veľvyslanectvo mladých, sa konečne dočkali svojej zaslúženej výhry. Po dlhých dvoch kovidových rokoch sa im konečne podarilo navštíviť Európsky parlament v Štrasburgu. Stalo sa tak na pozvanie nášho europoslanca Ivana Štefanca. Žiaci mali možnosť navštíviť Európsky parlament a besedovať so svojím hostiteľom. Mali […]

Read More

KABU 2022

KABU 2022

Tohto roku opäť neskôr, ale o to srdečnejšie prebehlo privítanie prvákov svojimi staršími spolužiakmi.

Záver školského roka 2021/2022

Záver školského roka 2021/2022

Vo štvrtok 30. júna sme slávnostne ukončili školský rok a vyhlásili výsledky súťaže o najlepšieho študenta. Súťaž o najlepšieho študenta ročníka SOŠ: 1.ročník miesto: Vladimír Marcinek miesto: Marek Psotka miesto: Matej Petrinec 2.ročník miesto: Jakub Mašlej miesto: Andrej Trnavský miesto: Tomáš Krnáč 3.ročník miesto: Róbert Halaj miesto: Erik Cerovský miesto: Mário Nôta 4.ročník miesto: Patrik […]

Read More

Nadnárodné projektové stretnutie projektu Erasmus+

Nadnárodné projektové stretnutie projektu Erasmus+

Spojená škola realizuje so svojimi partnermi z Česka, Nemecka a Chorvátska projekt v rámci programu Erasmus+ „Technické inovácie v teórii a praxi“. Zrealizovali sme 2. nadnárodné projektové stretnutie, ktoré sa konalo v IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste v Jene. Zúčastnili sa ho všetci projektoví partneri – Spojená škola v Detve, školy v rámci 1. slovenského strojárskeho […]

Read More

Projekt Zvládneme to spolu

Projekt Zvládneme to spolu

Centrum​ pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Detve vstúpilo do dlhodobého projektu Zvládneme to spolu. Odrazovým mostíkom k tvorbe projektu bol prieskum, ktorý zrealizovali v čase dištančného vzdelávania u detí, rodičov a učiteľov. V projekte Zvládneme to spolu je vypracovaný ucelený program, v ktorom CPPPaP Detva ponúka odbornú a psychologickú pomoc […]

Read More