aktuality20212022

Ďalší úspech žiačok Obchodnej akadémie

Ďalší úspech žiačok Obchodnej akadémie

Aj napriek tomu, že nám COVID komplikuje vyučovanie a odoberá sily do učenia a do práce, naši žiaci a učitelia sa stále snažia prezentovať svoju šikovnosť a veľmi dobré vedomosti. Okrem toho, že sa zapojili do všetkých jazykových olympiád, potešili nás prváčky z Obchodnej akadémie aj úspechom v ľudskoprávnom kvíze. Kvíz sa konal v rámci konferencie […]

Read More

Workshop s Amnesty International

Workshop s Amnesty International

Žiaci 1OA triedy sa 18.11.2021 zúčastnili úvodného workshopu k ľudským právam v online forme cez ZOOM s koordinátormi a lektormi ľudskoprávneho vzdelávania v Amnesty International Slovensko Olíviou Strelkovou a Jánom Fiľakom. Na úvod sa sme sa dozvedeli, čo to  Amnesty International je , aké sú ľudské práva, že mám ich nikto nemôže zobrať, […]

Read More

Vianočná pohľadnica

Vianočná pohľadnica

Štyri žiačky 1.OA triedy sa zapojili do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a vytvorili návrhy vianočných pohľadníc, z ktorých bude ministerstvo vyberať oficiálnu vianočnú pohľadnicu. Veríme, že ich návrhy budú pre ministerstvo zaujímavé a niektorý z nich sa objaví aj na oficiálnom vianočnom pozdrave.

Talenty pre firmy

Talenty pre firmy

Pre viac informácií klikni na odkaz nižšie Súťaž – propozície

V Obchodnej akadémii v Detve vyrastajú najkreatívnejší podnikatelia na Slovensku!

V Obchodnej akadémii v Detve vyrastajú najkreatívnejší podnikatelia na Slovensku!

Už po tretíkrát za sebou sa žiaci Obchodnej akadémie v Detve stali víťazmi celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“. Už deviaty ročník súťaže organizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania – Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF ) spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zaslané podnikateľské zámery hodnotili porotcovia z SCCF, Ekonomickej univerzity v […]

Read More

Prváčky z Obchodnej akadémie Detva upcyklujú … a prinášajú radosť

Prváčky z Obchodnej akadémie Detva upcyklujú … a prinášajú radosť

Žiačky prvého ročníka Obchodnej akadémie v Detve sa od začiatku školského roka začali venovať zaujímavej aktivite. Všetci z Vás už určite počuli pojem „recyklácia“, teda proces, kedy sa snažíme niečo opätovne použiť. Počuli ste už ale pojem „upcyklácia“? Ide o upgrade recyklácie, a teda proces, keď starým veciam a materiálom dáme […]

Read More

Beseda o finančnej gramotnosti

Beseda o finančnej gramotnosti

Štvrtáci obchodnej akadémie prežili hodinu základov podnikania trochu inak. Vo štvrtok 11. 11. 2021 nás navštívili zástupcovia finančnej spoločnosti Partners Group Ing. Jana Parobková a Ing. Barbora Bočkayová . Pútavou formou nás voviedli do sveta podnikania. Zamerali sa najmä na oblasť sebapoznania a sebarozvoja. Pani Parobková porozprávala študentom o svojom […]

Read More

Právne piatky v Obchodnej akadémii

Právne piatky v Obchodnej akadémii

Štvrtáci Obchodnej akadémie majú vo svojom rozvrhu zaujímavý predmet Právna náuka. Aby bol tento predmet pre nich ešte zaujímavejší, rozhodli sme sa využiť ponuku Právnickej fakulty UMB Banská Bystrica a pravidelne sa zúčastňujeme online prednášok s významnými osobnosťami v oblasti práva. Medzi tieto osobnosti patrí okrem iných aj Mgr. Patrícia […]

Read More

Žiaci Obchodnej akadémie besedovali o zdravej výžive

Žiaci Obchodnej akadémie besedovali o zdravej výžive

K žiakom prvého ročníka Obchodnej akadémie  zavítal 11.11. 2021  doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et PhD z Katedry náuky o dreve Drevárskej  fakulty Technickej univerzity  vo Zvolene. Žiaci si vypočuli zaujímavú prezentáciu na tému zdravá výživa. Zaujímavou formou sa dozvedeli, že správne zostavená vegetariánska a vegánska strava je zdravá, plnohodnotná a vhodná pre ľudí vo všetkých fázach životného […]

Read More