aktuality20212022

KABU 2022

KABU 2022

Tohto roku opäť neskôr, ale o to srdečnejšie prebehlo privítanie prvákov svojimi staršími spolužiakmi.

Záver školského roka 2021/2022

Záver školského roka 2021/2022

Vo štvrtok 30. júna sme slávnostne ukončili školský rok a vyhlásili výsledky súťaže o najlepšieho študenta. Súťaž o najlepšieho študenta ročníka SOŠ: 1.ročník miesto: Vladimír Marcinek miesto: Marek Psotka miesto: Matej Petrinec 2.ročník miesto: Jakub Mašlej miesto: Andrej Trnavský miesto: Tomáš Krnáč 3.ročník miesto: Róbert Halaj miesto: Erik Cerovský miesto: Mário Nôta 4.ročník miesto: Patrik […]

Read More

Nadnárodné projektové stretnutie projektu Erasmus+

Nadnárodné projektové stretnutie projektu Erasmus+

Spojená škola realizuje so svojimi partnermi z Česka, Nemecka a Chorvátska projekt v rámci programu Erasmus+ „Technické inovácie v teórii a praxi“. Zrealizovali sme 2. nadnárodné projektové stretnutie, ktoré sa konalo v IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste v Jene. Zúčastnili sa ho všetci projektoví partneri – Spojená škola v Detve, školy v rámci 1. slovenského strojárskeho […]

Read More

Projekt Zvládneme to spolu

Projekt Zvládneme to spolu

Centrum​ pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Detve vstúpilo do dlhodobého projektu Zvládneme to spolu. Odrazovým mostíkom k tvorbe projektu bol prieskum, ktorý zrealizovali v čase dištančného vzdelávania u detí, rodičov a učiteľov. V projekte Zvládneme to spolu je vypracovaný ucelený program, v ktorom CPPPaP Detva ponúka odbornú a psychologickú pomoc […]

Read More

Záverečná konferencia projektu SK-klíma

Záverečná konferencia projektu SK-klíma

Spojená škola v Detve realizuje od februára 2021 projekt Myslíme a učíme ekologicky. Projekt je realizovaný v rámci Programu SK- KLÍMA a je zameraný na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní dôsledkov a prispôsobovaní sa zmene klímy. Projekt získal grant z Nórska v sume 25 816 € a je spolufinancovaný v sume […]

Read More

Druhé a tretie miesto v celoslovenskom finále súťaže veľvyslanectvo mladých

Druhé a tretie miesto v celoslovenskom finále súťaže veľvyslanectvo mladých

Vo štvrtok 16. júna 2022sa konal už 12. ročník celoslovenskej súťaže Veľvyslanectvo mladých, ktoré každoročne organizuje vydavateľstvo Starproduction. Súťaž, ktorá sa konala pod záštitou poslanca Európskeho parlamentu Ivana Štefanca, umožňuje žiakom stredných a vysokých škôl odprezentovať vlastné nápady zamerané na rozvoj regiónu. Spomedzi siedmich finalistov tvorili takmer polovicu súťažné tímy […]

Read More

Mobilita Erasmus+ v Nórsku

Mobilita Erasmus+ v Nórsku

V dňoch 07.06.2022 – 13.06.2022 sa desať žiakov Spojenej školy v Detve spolu so svojimi pedagógmi zúčastnilo mobility Erasmus+ v nórskom Sønsterude realizovanej v rámci projektu synchronizujeme s prírodou. Zavŕšili tak vzájomnú slovensko-nórsko-chorvátsku mobilitu. Počas piatich dní spoznávali Nórsko, jeho prírodu, kultúru a zvyky, ale aj prehlbovali vzájomné priateľstvá a vymieňali […]

Read More

Tretie miesto vo finále súťaže Eurofondue

Tretie miesto vo finále súťaže Eurofondue

Dva skvelé výsledky v priebehu dvoch dní dosiahli žiaci druhého ročníka Obchodnej akadémie v Detve. Štvorica Viktória Tóthová, Dominik Gonda, Natália Kminiaková a Martina Kortišová si najskôr vo štvrtok odniesla z Bratislavy druhé miesto v súťaži Veľvyslanectvo mladých, kde okrem vecných cien vyhrali tiež návštevu Európskeho parlamentu v Bruseli. Následne v piatok prezentovali online svoju prácu […]

Read More