BRATISLAVA – návšteva výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku

V areáli Slovenskej akadémii vied na Patrónke v Bratislave je Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku. Ide o jedinečnú prezentáciu vývoja informačných technológií na Slovensku od roku 1958 až po rok 1990.  Dňa 22.6.2022 sa 1A, 1B a niekoľko dievčat z 1OA a 2OA vydali na výlet do Bratislavy práve na túto výstavu. Bola to dlhá cesta plná odriekania.  Výstava (múzeum) počítačov slúži na prezentáciu predmetov a dokumentov týkajúcich sa práce výskumu, vývoja, výroby a aplikácií informačno-komunikačných technológií na Slovensku.  Akadémia dokumentuje svoju históriu a históriu vedy a zhromažďuje diela a predmety, ktoré s ňou súvisia od roku 2001.

Pán doc. Ing. Martin Šperka, PhD, ktorý nás sprevádzal bol vedúci múzea a  veľký frajer.  Pri prehliadke sme videli aj iné veci ako počítače, napríklad servery,  pamäte ale aj herné konzoly. Dokonca sme sa s ním mohli porozprávať aj o aj iPhonoch. IPhone 13 mal rozobratý a poukazoval nám jeho vnútro, čo sme boli veľmi prekvapení, lebo p. Šperka bol odborník na počítače už minulom tisícročí.

Dotýkali sme sa prvého  analógového  počítača  na Slovensku, ktorý navrhol a so svojím tímom postavil v roku 1956 profesor  Dr. h.c. akad. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc.  Dozvedeli sme sa, že tento počítač sa používal do roku 1968, a to v Ústave strojov a automatizácie SAV, z ktorého vznikol Ústav technickej kybernetiky.

Videli sme zaujímavé veci o počítačoch,  rôzne generácie a modely počítačov. Výhodou tejto výstavy bolo, že sme si všetky zariadenia, pamäte, dierne štítky a iné veci ktoré nám p. Šperka ukazoval, mohli chytiť do ruky a vyskúšať.

V jednej miestnosti bola inštalovaná  pamätná izba profesora Plandera, videli sme jeho osobné veci, knižnicu a fotografie.  Dozvedeli sme sa, že Ivan Plander bol nositeľ vyznamenania IEEE (USA, 1996) Computer Pioneer za prínos v oblasti technických prostriedkov počítačov na Slovensku a v oblasti riadiacich počítačov.

Prehliadku múzea je možné pozrieť aj na stránke: http://www.vystava.sav.sk/


Notice: sanitize_url sa od verzie 2.8.0 nepoužíva! Použite namiesto toho esc_url_raw(). in /home/html/proxia.sk/public_html/www/ssdetva/wp-includes/functions.php on line 3893