Vzdelávanie o stratégiách koučingu

Coaching Strategies for Schools – vzdelávanie, ktoré som absolvovala v dňoch 11. – 15. 7. 2022, bolo pokračovaním mobilít projektu Erasmus+ a bolo určené pre pedagogických zamestnancov zapojených škôl krajín Európskej únie. Kurz v anglickom jazyku absolvovalo 10 učiteľov z rôznych typov škôl zo Slovenska, Slovinska, Rumunska, Španielska a Maďarska.

Počas kurzu sme sa venovali aktuálnych témam a problémom, s ktorými sa učitelia stretávajú v školskom prostredí. Pomenovali sme podstatu koučingu, jednotlivé koučingové stratégie s dôrazom na komunikáciu a spoluprácu. Definovali sme jednotlivé koučingové metódy, ktoré môžu učitelia využívať pri práci v školskom prostredí.

Pre mňa osobne bolo toto vzdelávanie veľkým prínosom, či už v oblasti osobného rozvoja, získaných vedomostí a skúseností, rozvoja jazykových zručností, kontaktov a osobných zážitkov. Vysoko hodnotím organizáciu vzdelávania a prístup lektorov.

Okrem toho, Praha je krásna, je to mesto histórie, veľkého množstva pamiatok, kultúrnych akcií  a turistov. Odnášam si odtiaľ krásne spomienky.

Ing. Gabriela Dianišková


Notice: sanitize_url sa od verzie 2.8.0 nepoužíva! Použite namiesto toho esc_url_raw(). in /home/html/proxia.sk/public_html/www/ssdetva/wp-includes/functions.php on line 3893