Vzdelávanie o informačných technológiách

V dňoch  17.7. – 22. 7. 2022 sa učiteľka informatiky a elektrotechnických predmetov Mária Zacharová  zúčastnila aktivity  Erasmus+ kurz v  Prahe. Kurz organizovala spoločnosť ITC (InternationaL Training Center).

Kurz bol zameraný na využívanie IKT vo vzdelávaní. Skladal sa s 10 modulov ako napríklad jednoduché programovanie www, používanie aplikácií na tvorbu elektronických učebníc, testov, plagátov a pracovných listov, ako učiť programovať a podobne. Napr. aplikácia na učenie sa programovania HOUR of CODE je veľmi jednoduchá a tvorivá metóda prípravy na programovanie vo vyšších programovacích jazykoch.  Lektor Emil účastníkom  ukázal používanie veľmi zaujímavých systémov na tvorbu www stránok ako je weebly a wix. Tri dni prednášala lektorka Veronika, ktorá sa zamerala na aplikácie pre tvorbu učebných materiálov a problémy s bezpečnosťou na Internete. Veronika sa zamerala aj na plagiarizmus žiakov a učiteľov vo vzdelávaní a ukázala rôzne metódy ako sa vyhnúť používaniu nelicencovaných zdrojov a obrázkov.

Účastníkov najviac zaujala mobilná aplikácia Quiver, ktorá rozpohybovala vami vymaľovaný obrázok na ktorom boli pripravené rôzne situácie napr. zrodenie motýľa. Keďže účastníci kurzu boli z Rumunska, Španielska, Portugalska a Litvy a komunikačný jazyk bol angličtina. Samotný pobyt v Prahe bol veľmi príjemný a možnosti komunikácie v cudzom jazyku rozširoval jazykové kompetencie všetkých účastníkov kurzu.