Záver školského roka 2021/2022

Vo štvrtok 30. júna sme slávnostne ukončili školský rok a vyhlásili výsledky súťaže o najlepšieho študenta.

Súťaž o najlepšieho študenta ročníka SOŠ:

1.ročník

 1. miesto: Vladimír Marcinek
 2. miesto: Marek Psotka
 3. miesto: Matej Petrinec

2.ročník

 1. miesto: Jakub Mašlej
 2. miesto: Andrej Trnavský
 3. miesto: Tomáš Krnáč

3.ročník

 1. miesto: Róbert Halaj
 2. miesto: Erik Cerovský
 3. miesto: Mário Nôta

4.ročník

 1. miesto: Patrik Bartoš
 2. miesto: Branislav Ľupták
 3. miesto: Andrej Kortiš

 

Súťaž o najlepšieho študenta ročníka OA:

1.ročník

 1. miesto: Mária Ďuricová
 2. miesto: Sára Ostrolucká
 3. miesto: Kristián Marko

2.ročník

 1. miesto: Daniela Bariaková
 2. miesto: Diana Drugdová, Mária Kuviková

3.ročník

 1. miesto: Dominik Gonda
 2. miesto: Viktória Tóthová
 3. miesto: Natália Kminiaková

4.ročník

 1. miesto: Dominika Krekáňová
 2. miesto: Natália Mackovová
 3. miesto: Simona Psotková

 

Súťaž o najlepšieho študenta školy OA:

 1. miesto: Dominik Gonda
 2. miesto: Viktória Tóthová
 3. miesto: Mária Ďuricová

 

Súťaž o najlepšieho študenta školy SOŠ:

 1. miesto: Patrik Bartoš
 2. miesto: Jakub Mašlej
 3. miesto: Andrej Trnavský, Branislav Ľupták

 

Súťaž o triedu s najlepším prospechom:

 1. miesto: 1. OA

 

Osobnosť školy:

Dominika Krekáňová

Patrik Bartoš