Fotogalérie akcie 2021/2022

Mobilita pedagogických zamestnancov v Chorvátsku

Mobilita pedagogických zamestnancov v Chorvátsku

V dňoch 11.7. – 15.7.2022 sme sa spolu s Mgr. Janou Szilvási zúčastnili vzdelávania v chorvátskom Trogire. Ja som absolvovala kurz – Intensive course of English language a Mgr. J. Szilvási Course of bussiness English. Intensive course of English language bol zameraný na zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku. Spolu s chorvátskou učiteľkou a štyrmi španielskymi pedagógmi sme […]

Read More

KABU 2022

KABU 2022

Tohto roku opäť neskôr, ale o to srdečnejšie prebehlo privítanie prvákov svojimi staršími spolužiakmi.

Záver školského roka 2021/2022

Záver školského roka 2021/2022

Vo štvrtok 30. júna sme slávnostne ukončili školský rok a vyhlásili výsledky súťaže o najlepšieho študenta. Súťaž o najlepšieho študenta ročníka SOŠ: 1.ročník miesto: Vladimír Marcinek miesto: Marek Psotka miesto: Matej Petrinec 2.ročník miesto: Jakub Mašlej miesto: Andrej Trnavský miesto: Tomáš Krnáč 3.ročník miesto: Róbert Halaj miesto: Erik Cerovský miesto: Mário Nôta 4.ročník miesto: Patrik […]

Read More

Záverečná konferencia projektu SK-klíma

Záverečná konferencia projektu SK-klíma

Spojená škola v Detve realizuje od februára 2021 projekt Myslíme a učíme ekologicky. Projekt je realizovaný v rámci Programu SK- KLÍMA a je zameraný na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní dôsledkov a prispôsobovaní sa zmene klímy. Projekt získal grant z Nórska v sume 25 816 € a je spolufinancovaný v sume […]

Read More

Druhé a tretie miesto v celoslovenskom finále súťaže veľvyslanectvo mladých

Druhé a tretie miesto v celoslovenskom finále súťaže veľvyslanectvo mladých

Vo štvrtok 16. júna 2022sa konal už 12. ročník celoslovenskej súťaže Veľvyslanectvo mladých, ktoré každoročne organizuje vydavateľstvo Starproduction. Súťaž, ktorá sa konala pod záštitou poslanca Európskeho parlamentu Ivana Štefanca, umožňuje žiakom stredných a vysokých škôl odprezentovať vlastné nápady zamerané na rozvoj regiónu. Spomedzi siedmich finalistov tvorili takmer polovicu súťažné tímy […]

Read More

Mobilita Erasmus+ v Nórsku

Mobilita Erasmus+ v Nórsku

V dňoch 07.06.2022 – 13.06.2022 sa desať žiakov Spojenej školy v Detve spolu so svojimi pedagógmi zúčastnilo mobility Erasmus+ v nórskom Sønsterude realizovanej v rámci projektu synchronizujeme s prírodou. Zavŕšili tak vzájomnú slovensko-nórsko-chorvátsku mobilitu. Počas piatich dní spoznávali Nórsko, jeho prírodu, kultúru a zvyky, ale aj prehlbovali vzájomné priateľstvá a vymieňali […]

Read More

Mobilita v Poľsku

Mobilita v Poľsku

V rámci projektu Erasmus+ „Učíme sa v praxi“ absolvovali žiaci prvého a tretieho ročníka Strednej odbornej školy odbornú stáž v partnerskej poľskej škole Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Počas dvoch týždňov sa pod odborných dohľadom poľských učiteľov venovali odborným činnostiam v elektrotechnike a elektronike. Zostavovali PC, inštalovali a aktualizovali softvér, vymieňali komponenty PC  ako CPU, RAM, […]

Read More

Robotická olympiáda

Robotická olympiáda

Úspešne sme uskutočnili prvý ročník robotickej olympiády a slávnostne ňou otvorili naše nové robotizované pracovisko. Olympiády sa zúčastnilo 11 dvojčlenných tímov zo základných škôl v okresom Detva a Lučenec. Podporiť nás prišli aj naši zamestnávatelia v duálnom vzdelávaní z firiem Netspace s.r.o. a Slavia Production Systems. Súťaž prebiehala v niekoľkých kolách a žiakom základných škôl pomáhali aj naši […]

Read More

Erasmus mobilita v Chorvátsku

Erasmus mobilita v Chorvátsku

V dňoch 22.5.-27.5.2022 sa žiaci 1. a 2. ročníka Strednej odbornej školy a Obchodnej akadémie zúčastnili programu Erasmus plus v Chorvátsku. Počas pobytu žiaci navštívili strednú školu v Durdevaci, kde sa zoznámili so školou a žiakmi školy. Nasledujúci deň absolvovali túru v národnom parku Papuk, v ktorom sa zoznamovali s […]

Read More

Rozlúčka s maturantmi

Rozlúčka s maturantmi

Po troch rokoch sme sa mohli znovu v slávnostnej atmosfére stretnúť pri príležitosti slávnostného vyradenia absolventov školy. V tomto školskom roku úspešne zmaturovalo 47 žiakov Strednej odbornej školy a Obchodnej akadémie v Detve. Študovali v mimoriadne náročnej dobe a veľkú časť museli stráviť na dištančnom vzdelávaní. Hlavne v praktických odborných predmetoch bolo veľmi ťažké osvojiť si […]

Read More