Mobilita v Poľsku

V rámci projektu Erasmus+ „Učíme sa v praxi“ absolvovali žiaci prvého a tretieho ročníka Strednej odbornej školy odbornú stáž v partnerskej poľskej škole Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Počas dvoch týždňov sa pod odborných dohľadom poľských učiteľov venovali odborným činnostiam v elektrotechnike a elektronike. Zostavovali PC, inštalovali a aktualizovali softvér, vymieňali komponenty PC  ako CPU, RAM, HDD, SSD. Venovali sa tiež meraniu elektrických veličín, simulácii elektrických obvodov a programovaniu PLC. Druhý týždeň sa niesol v znamení montáže, kabeláže, zapájania prístrojových jednotiek, vnútorných a vonkajších svetelných zdrojov a diagnostike elektrických systémov pomocou testovacieho softvéru.

Počas praxe boli veľmi dobre integrovaní s miestnymi žiakmi a veľmi si pochvaľovali prístup učiteľov. Na záver praxe získali certifikáty i Europassy mobilita.

Okrem odborného programu mali možnosť spoznávať aj miestnu kultúru. Navštívili zaujímavé miesta ako Sandomier, Lancut či regionálne centrum Rzesow.

Krátko po ich návrate ku nám zavítal riaditeľ poľskej školy. Sme radi, že naša spolupráca bude pokračovať, a to nielen v podobe ďalších stáží našich žiakov v Poľsku. Vedeniu školy sa zapáčili naše priestory odborných dielní a aj my budeme môcť privítať poľských žiakov u nás. Tešíme sa, že partnerstvo, ktoré vzniklo pred 8 rokmi počas konferencie vo Viedni, stále pretrváva a má ešte dlhú budúcnosť.

« z 2 »