Rozlúčka s maturantmi

Po troch rokoch sme sa mohli znovu v slávnostnej atmosfére stretnúť pri príležitosti slávnostného vyradenia absolventov školy.

V tomto školskom roku úspešne zmaturovalo 47 žiakov Strednej odbornej školy a Obchodnej akadémie v Detve. Študovali v mimoriadne náročnej dobe a veľkú časť museli stráviť na dištančnom vzdelávaní. Hlavne v praktických odborných predmetoch bolo veľmi ťažké osvojiť si nové vedomosti a zručnosti. Nástrahy online vyučovania zvládli na veľmi dobrej úrovni. Vďačia za to nielen vlastnej vytrvalosti, ale tiež učiteľom a majstrom.

Tohtoroční maturanti mali veľký potenciál a veľké plány ako prežijú 4 roky stredoškolského života.

Už v prvom ročníku niektorí navštívili Európsky parlament v Bruseli na pozvanie pána Kukana. V ďalšom školskom roku ešte stihli mobility v Taliansku a Španielsku, no Vaše ďalšie plány zastavil Covid.

Napriek týmto prekážkam však v škole zanechali svoju pozitívnu stopu. Pripravili krásne akcie a darčeky pre deti z domova sociálnych služieb. Zorganizovali ďalšie pekné akcie, medzi nimi aj privítanie prvákov tri dni pred koncom školského roka.

Ukázali aj svoju šikovnosť v súťažiach ako olympiáda zo slovenského či anglického jazyka, ekonomická a finančná olympiáda a olympiáda Mladý účtovník. Úspešní boli tiež na regionálnom veľtrhu cvičných firiem a súťaži v spracovaní informácií na počítači. Svoje skúsenosti z Európskeho parlamentu využili v súťaži Mladý Európan i na modelovom zasadnutí európskych inštitúcií.  Chlapci dosiahli krásne tretie miesto na celoslovenskej súťaži v modelovaní Solid Works.

Pred pár dňami úspešne zvládli obávanú maturitu. Členom komisií preukázali veľmi pekné odborné vedomosti a zručnosti. Veríme, že svoju ich preukážete v najbližších mesiacoch či už pri prijímacích skúškach na vysoké školy alebo pri pohovoroch do práce.

Želáme všetkým pri tom veľa šťastia.

« z 2 »