KABU 2022

Tohto roku opäť neskôr, ale o to srdečnejšie prebehlo privítanie prvákov svojimi staršími spolužiakmi.

« z 2 »