Mobilita pedagogických zamestnancov v Chorvátsku

V dňoch 11.7. – 15.7.2022 sme sa spolu s Mgr. Janou Szilvási zúčastnili vzdelávania v chorvátskom Trogire. Ja som absolvovala kurz – Intensive course of English language a Mgr. J. Szilvási Course of bussiness English.

Intensive course of English language bol zameraný na zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku. Spolu s chorvátskou učiteľkou a štyrmi španielskymi pedagógmi sme sa učili základné gramatické pravidlá anglického jazyka. Zamerali sme sa najmä na budúce a minulé časy, opisy citov, emócií a postojov. V závere kurzu sme sa spojili s kurzom biznis angličtiny a venovali sa porovnaniu hovorovej a biznis angličtiny.

Course of bussiness English sa zaoberal biznis alebo obchodnou agličtinou. Počas hodín sa venovali najmä obchodnej korešpondecii a slovnej zásobe v biznis angličtine. Súčasťou kurzu bolo aj založenie fiktívnej firmy, vytvorenie loga či napísanie inzerátu. Rovnako sa zamerali aj na prípravu na pracovný pohovor, kde sa zdokonaľovali v tvorbe otázok a odpovedí. V závere, ako už bolo spomenuté, sme sa spoločne venovali porovnaniu hovorenej a biznis angličtiny.

Obe vzdelávania boli pre nás prínosom a veríme, že ich využijeme aj v našej pedagogickej praxi. Kurz biznis angličtiny bude mať svoje využitie na hodinách jazykovej obchodnej prípravy a kurz intenzívnej angličtiny pri účasti na rôznych projektoch a výmenných pobytoch.

Okrem pedagogických znalostí sme si z pobytu odniesli aj množstvo cestovateľských a osobných zážitkov. Spoznali sme nových ľudí, novú kultúru a miesta. Veríme, že svoje znalosti a kontakty využijeme a nadviažeme aj nové partnerstvá.

Mgr. M. Dutkievičová