Projekt Zvládneme to spolu

Centrum​ pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Detve vstúpilo do dlhodobého projektu Zvládneme to spolu. Odrazovým mostíkom k tvorbe projektu bol prieskum, ktorý zrealizovali v čase dištančného vzdelávania u detí, rodičov a učiteľov. V projekte Zvládneme to spolu je vypracovaný ucelený program, v ktorom CPPPaP Detva ponúka odbornú a psychologickú pomoc a poradenstvo v oblasti vzdelávania žiakom a študentom, rodičom a učiteľom, ktorých obdobie pandémie a dištančného vzdelávania postihlo najviac. Zámerom bolo ukázať, že toto, pre všetkých nové obdobie, môže byť aj výzvou ako sa učiť novým zručnostiam, vedomostiam, formám vzdelávania, pozitívnym vzťahom a vytvárať nové partnerstvá. Prepojením, škôl, samosprávy, komunity a podnikateľského prostredia boli spájané sily a spoločne vytvorený bezpečný priestor pre deti. Do programu sa zapojilo celkovo 9 žiačok I.a II. ročníka Obchodnej akadémie v Detve. Žiačky pod vedením psychologičky z CPPPaP v Detve navštívili základné školy v Detve, kde diskutovali a zbierali informácie od žiakov na tému dištančné vzdelávanie v čase pandémie. Taktiež pripravili a odprezentovali prednášku pre našich seniorov, umiestnených v miestnom zariadení Domov pre seniorov a to na tému Bezpečnosť na internete.