Návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu

Žiaci Obchodnej akadémie, ktorí uspeli na predchádzajúcich ročníkoch súťaže Veľvyslanectvo mladých, sa konečne dočkali svojej zaslúženej výhry. Po dlhých dvoch kovidových rokoch sa im konečne podarilo navštíviť Európsky parlament v Štrasburgu. Stalo sa tak na pozvanie nášho europoslanca Ivana Štefanca. Žiaci mali možnosť navštíviť Európsky parlament a besedovať so svojím hostiteľom. Mali tiež možnosť pozrieť si historické centrum Štrasburgu a zažiť plavbu loďou.

Ďakujeme za krásny zážitok a už teraz sa tešíme na návštevu parlamentu v Bruseli, ktorú vyhrali tohtoroční úspešní riešitelia projektu Veľvyslanectvo mladých.