aktuality20212022

Nová učebňa robotizácie

Nová učebňa robotizácie

Spojená škola v Detve získala grant v rámci Výzvy SRIN č. 6/2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu inovatívnych projektov v Slovenskej republike, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Zámerom projektu „Vzdelávanie a udržateľný rozvoj regiónu“ je modernizácia odborného vzdelávania a prípravy Spojenej školy s cieľom […]

Read More

Pozdrav od ministra školstva

Pozdrav od ministra školstva

Žiačky Obchodnej akadémie dostali Vianočný pozdrav z ministerstva školstva, a to malý darček i poďakovanie za ich príspevky do súťaže o návrh pohľadnice ministerstva školstva.

Nová firma v duálnej obchodnej akadémii

Nová firma v duálnej obchodnej akadémii

Spojená škola je od školského roku 2020/2021 zapojená do systému duálneho vzdelávania. Až osem spolupracujúcich zamestnávateľov je certifikovaných Slovenskou obchodnou komorou, resp. Republikovou úniou zamestnávateľov na poskytovanie duálneho vzdelávania. Do duálneho vzdelávania sú zapojené všetky štyri študijné odbory – mechanik nastavovač, mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik a obchodná akadémia. Od tohto školského […]

Read More

Dištančné vzdelávanie trochu zaujímavejšie

Dištančné vzdelávanie trochu zaujímavejšie

Študenti 4. ročníka OA absolvovali už počas prezenčného vzdelávania stretnutie s Ing. Jankou Parobkovou zo spoločnosti Partners Group. Toto stretnutie bolo pre nich veľmi zaujímavé, preto sme sa rozhodli osloviť Ing. Parobkovú s prosbou o ďalšie stretnutie. Veľmi ochotne nás opäť voviedla do sveta investovania. Tentoraz to bolo opäť na […]

Read More

Amnesty International a maratón písania listov

Amnesty International a maratón písania listov

Žiaci 1OA a 2OA triedy 16.12.2021 sa zúčastnili  Maratónu písania listov v rámci workshopu k ľudským právam. S koordinátormi a lektormi ľudskoprávneho vzdelávania v Amnesty International Slovensko Olíviou Strelkovou a Jánom Fiľakom sme sa stretli sa v online forme cez ZOOM. Po zoznámení sa s 2OA sme začali otázkou “ Píšete ešte listy ?“ Oboznámili […]

Read More

Žiaci základných škôl ukázali svoj technický talent

Žiaci základných škôl ukázali svoj technický talent

Celú jeseň prebiehala súťaž Talenty pre firmy, ktorú vyhlásila škola v spolupráci s firmami zapojenými do duálneho vzdelávania. Do súťaže sa zapojili firmy Slavia Produktion Systems, Netspace, eSoft, Tetto Plus a ZF Slovakia. Bola určená žiakom základných škôl a zameriavala sa na rozvoj ich technických zručností a tvorivosti. Úlohou bolo zhotoviť výrobky, navrhnúť inteligentný dom, […]

Read More

Firmy modernizujú pracoviská odborného výcviku pre našich žiakov

Firmy modernizujú pracoviská odborného výcviku pre našich žiakov

V rámci projektu Svetovej banky, do ktorého ja zapojená aj naša škola, sa mohli spolupracujúce firmy uchádzať o grant v rámci schémy de minimis. Sme veľmi radi, že sa vo výzve podarilo uspieť všetkým 3 zapojeným firmám – Hriňovským strojárňam, a. s., Netspace s. r. o. a eSoft, s. r. o. V rámci projektu budú […]

Read More

Na škole vzniká servisné laboratórium

Na škole vzniká servisné laboratórium

Škola získala grant 2000 € z Nadácie Tatrabanky s projektom „Druhá šanca pre nepotrebné veci“. Hlavným zameraním projektu je vybudovať servisné laboratórium slúžiace na opravu a údržbu starých elektrotechnických a elektronických zariadení. Prostredníctvom projektu chceme doplniť zariadenie tohto laboratória, aby mohlo poskytovať služby širšej cieľovej skupine. Na projekte budú participovať pedagógovia a […]

Read More

Naši žiaci ukazujú svoju šikovnosť v súťažiach

Naši žiaci ukazujú svoju šikovnosť v súťažiach

Naši šikovní žiaci sa rozhodli, že svojim učiteľom ukážu, akí sú šikovní. A vybrali si na to cestu súťaží. Aj v tejto komplikovanej dobe sa zapojili do mnohých vedomostných súťaží. V olympiáde z nemeckého a anglického jazyka sa predstavia najlepší v okresnom kole. Úspešní slovenčinári pokračujú na krajské kolo. Po dlhšej dobe sa zapájame aj do […]

Read More

Beseda „O koľko lásky som prišla“

Beseda „O koľko lásky som prišla“

Žiaci 1.OA triedy sa 10.12.2021 zúčastnili on – line besedy s  názvom „O koľko lásky som prišla“ Autorka rovnomennej knihy Alica Frühwaldová , ktorá okrem toho že pracuje na univerzite tretieho veku, pôsobí aj ako živá kniha.  Porozprávala nám o živote pred vojnou a o prežití rasovo prenasledovanej rodiny v priebehu II. svetovej vojny. Dojímavý […]

Read More