Prednáška o podnikaní

Naša škola je školou šikovných mladých ľudí, školou projektov a aktivít, ale aj školou podnikania. Práve v tejto oblasti sa snažíme v rámci odborných ekonomických predmetov, ktorými sú podniková ekonomika, účtovníctvo, základy podnikania, cvičná firma a iné, využívať možnosti, ktoré máme a ponúknuť študentom aktivity, ktoré ich priamo pripravia na samotné podnikanie. Takýmito aktivitami sú okrem iného aj exkurzie, veľtrhy, besedy a prednášky, ktorých sa naša škola zúčastňuje alebo ich organizuje. Dňa 7. júna absolvovali študenti 1. – 3. ročníka prednášku s p. Ing. Otíliou Matrtajovou, zamestnankyňou odboru živnostenského podnikania Okresného úradu v Detve. Témou prednášky bol živnostenský zákon a jeho výklad. Študenti sa dozvedeli, aké možnosti majú pri zakladaní svojho podnikania, aký postup je potrebné dodržať pri zakladaní živnosti, podmienky, ktoré musia spĺňať a mnoho ďalších informácií. Získané poznatky nielen rozšíria obzor našich študentov v tejto oblasti, ale budeme dúfať, že ich aj naštartujú na podnikateľskú dráhu a budú z nich úspešní podnikatelia.