Oznam – rozdelenie služieb počas prázdnin

Potvrdenia o návšteve školy pre žiakov sa vydávajú v dňoch:

  •  od 12. 07. 2021 – 23.07.2021 (vrátane)
  • od 16.08.2021 – 31.08.2021 (vrátane)

Rozpis služieb je v prílohe

Služba počas prázdnin