55. ročník súťaže „SIP“ – spracovanie informácii na počítači

Šk. rok 2020 – 2021 nám priniesol troška nádeje do života v dobe pandémie s koronavírusom lebo sme 2. septembra nastúpili po 1. vlne do školy avšak dlho sme sa netešili, a už 12. októbra 2020 sme opäť ostali na dištančnom vyučovaní, čo znamenalo, že aj vyučovanie a súťaže budeme robiť v online priestore dištančnou formou.

Naša škola vzala na seba to bremeno vyskúšať si to a zvládnuť to po organizačnej stránke v online priestore – dištančnou formou. Veľká vďaka patrí Školskému výpočtovému stredisku Banská Bystrica za ich technickú podporu. Začiatok súťaže prebiehal cez aplikáciu Teams. Všetko sme zvládli, prihlásili sa, otvorili súťaž, povedali si pokyny k súťažnej disciplíne a potom nasledoval samotný odpis súťažiacich v programe ZAV, súťažný text sa písal

10 minút, počet trestných bodov za chybu 50.

Našu školu reprezentovali 3 študenti, dvaja z nich obsadili pekné  2. a 3. miesto:

  • Viktória Gregáňová, 4. ročník – 2. miesto
  • Denis Močár, 3. ročník  – 3. miesto

V Banskobystrickom kraji súťažilo 20 študentov, a to zo škôl:

  • Spojená škola – Obchodná akadémia Detva,
  • Obchodná akadémia Banská Bystrica,
  • Stredná odborná škola informačných technológií Banská Bystrica,
  • Obchodná akadémia Brezno,
  • Obchodná akadémia Lučenec,
  • Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Rimavská Sobota.

Z Banskobystrického kraja sa nám podarilo postúpiť na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať v marci 2021 na SOŠ v Martine a bude nás tam reprezentovať študent z OA Rimavská Sobota Filip Nosáľ, ktorý sa v rámci všetkých 8 krajov dostal na 14. postupujúce miesto z KK na CK, kde postupuje zo všetkých 8 krajov 20 najlepších súťažiacich.

Súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme.

Mgr. Oľga Feješová