Predlžovanie platnosti ISIC Euro26 a ITIC cez internet

1. Žiaci si môžu predlžovať platnosť preukazov známkou ISIC sami cez https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/

Známka im bude doručená domov.

 

Cez školu sa dá objednávať známka ISIC 09/2021 maximálne do konca októbra.

Ďalšie známky sa cez školu začnú objednávať až v nasledujúcom roku, od júna 2021.

 

2.Učiteľské známky ITIC 12/2021 sa objednávajú podobne.

Cez školu len do konca októbra.

Potom už len cez  https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-itic/

plagat_ISIC_EURO_revalidacia_2021_A3_10-2020