Maratón v písaní na počítači

Školský rok 2020/2021 bol pre všetkých veľmi zvláštnym rokom, vyskúšali sme si úplne nové formy a metódy vzdelávania, robili sme všetko tak, aby sme študentov čo najviac naučili aj cez počítače v aplikácii Teams. Radosť bola na strane učiteľov, ale aj študentov keď sme konečne po skoro 8 mesiacoch mohli opäť zasadnúť do lavíc v škole a využívať naše počítačové učebne, aby sme pod dohľadom učiteľa získavali potrebné zručnosti, ktoré sú pre budúcnosť študentov veľmi potrebné.

V mesiaci jún prebehol na našej škole „MARATÓN 2021 v písaní na klávesnici PC všetkými desiatimi prstami“, súťažili všetky 3 ročníky obchodnej akadémie.

Výsledky maratónu sú nasledovné:

  1. miesto trieda 2. OA
  2. miesto trieda 1. OA
  3. miesto trieda 3. OA

Súťažiaci si na klávesnici „zabehli“ svoj stanovený čas a pre kolektív triedy získavali potrebné body do výsledku maratónu.

Prajeme vám pekné a pokojné prázdniny, tešíme sa na vás v škole v septembri.