Celkové výsledky prijímacích skúšok

Celkove_poradie_mechanik_elektrotechnik

Celkove_poradie_mechanik_mechatronik

Celkove_poradie_mechanik_nastavovac

Celkove_poradie_obchodna_akademia

 

Podmienečne prijatí žiaci budú informovaní hneď, ako sa posunie čiara

Zákonný zástupca žiaka doručí našej škole podpísané potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium obratom od zverejnenia celkových výsledkov prijímacieho konania. Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém Edupage, odoslaním naskenovaného tlačiva na e-mail: sekretariat@sssdetva.edu.sk, poštou na adresu: Spojená škola, Štúrova 848, 962 12  Detva alebo do elektronickej schránky strednej školy.

Potvrdenie_zápis