(Takmer) víťazný projekt Nadácie Tesco

Spojená škola v Detve sa zapojila do programu Nadácie Tesca „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Tesco vyhlásilo už ôsmu edíciu grantového programu, aby podporilo projekty zamerané na zlepšenie prostredia v našom okolí.

Naša škola pripravila projekt formálneho a neformálneho vzdelávania o tradíciách regiónu pre žiakov základných škôl i návštevníkov Hriňovej. Hlavným cieľom bolo vytvoriť náučný chodník v Hriňovej zameraný na regionálne tradície a kultúru.  Okrem náučného chodníka bolo cieľom pripraviť pre žiakov a učiteľov základných škôl v regióne ďalšie informačné materiály, web stránku a zrealizovať zaujímavé súťaže a kvízy. Na novom náučnom chodníku sme plánovali zorganizovať pre žiakov základných škôl zážitkové exkurzie.

Náš projekt bol vyhodnotený ako jeden z troch víťazných. Žiaľ, vzhľadom sa súčasnú pandemickú situáciu sa neuskutoční finálne hlasovanie v predajniach Tesco.

Ako cenu útechy sme ale získali 800 €, ktoré budeme môcť využiť pre ďalšie nápady. Plánujeme upratať Hriňovú a opraviť alebo vybudovať drobné drevené stavby.