Historický kalendár – NOVEMBER

Žiaci absolvovali prednášku a besedu  s Martinom Garekom, pracovníkom Ústavu pamäti národa

Svoju angličtinu si mohli žiaci overiť na stretnutí s veľvyslankyňou Írska.

Tradične v novembri vítajú tretiaci najnovšie prírastky na škole.

Máme veľmi dobré vzťahy s deťmi z domova sociálnych služieb, ktorých pripravujeme workshopy z rôznych oblastí.

Pravidelne besedujeme so slovenskými europoslancami – tentokrát s Robertom Hajšelom.

November je mesiac, kedy na 2 týždne hosťujeme žiakov z partnerských českých škôl.

Pravidelne sa so žiakmi prichádza podeliť o svoje skúsenosti europoslanec Ivan Štefanec.

Deň študentstva oslavujeme aj športom.

Podporujeme neformálne vzdelávanie – aj workshopmi so zástupcami z Iuventy.

Zapájame sa do rôznych charitatívnych akcií – aj do Hodiny deťom.

Pripomenuli sme si 30 rokov od nežnej revolúcie v roku 1989.

Online sme sa stretli s eurokomisárom Marošom Šefčovičom.

Svoju šikovnosť si žiaci overujú na tvorivých dielňach v Detvianskom tulipáne.

Šikovnosť žiakov základných škôl overujeme v súťaži Talenty pre firmy.

Strojári z odboru mechanik nastavovač prinesú každý rok medailu z krajského kola ZENIT v strojárstve.

Na pozvanie europoslanca Eduarda Kukana sme navštívili Európsky parlament v Bruseli.

2018: Tretiaci z Obchodnej akadémie v Detve sa zúčastnili 53. ročníka Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Sinsheime.