Chceme pomôcť psíkom z Detvianskeho útulku

V rámci programu Nadácie VÚB chceme v spolupráci s občianskym združením ZvieratkovoSk O.Z., ktoré prevádzkuje v Detve útulok pre zvieratá pomôcť získať strechu nad hlavou pre choré alebo malé psíky, ktoré nedokážu prežiť v externých podmienkach. Útulok získal starú unimobunku, ktorej treba opraviť strechu a následne ju zatepliť. Spolu s dobrovoľníkmi z regiónu zrekonštruujeme strechu za pomoci materiálu (drevo, plech) zakúpeného v rámci projektu. Na realizácii projektu sa budú podieľať žiaci Spojenej školy v Detve, ktorí zorganizujú ďalšie sprievodné akcie medzi žiakmi základných škôl, v spolupracujúcich firmách aj medzi širokou verejnosťou. Cieľom projektu je okrem zlepšenia podmienok pre zvieratá tiež zlepšiť vzťah ľudí k zvieratám a motivovať ich k dobrovoľníctvu.
Viac o útulku zistíte na ich Fb stránke
https://www.facebook.com/zvieratkovosk/