Online stretnutie s deviatakmi a ich rodičmi

Milí deviataci,

veríme, že je ťažké v dnešnej dobe orientovať sa v sieti stredných škôl, hlavne keď ich nemôžete fyzicky navštíviť. Preto sme pre vás pripravili pravidelné stretnutia s učiteľmi školy, ktoré budú bývať každý piatok od 13.00 hod do 14.30 hod. Prvé stretnutie sa uskutoční v piatok 12. februára 2021. V tomto čase budeme pripravení zodpovedať vaše otázky a prevedieme vás aspoň „imaginárne“ po škole a priblížime vám možnosti štúdia na našej škole. Bude stačiť, ak kliknete na nižšie uvedený odkaz. V prípade, že vám z akéhokoľvek dôvodu termín nevyhovuje, sme ochotní sa vám venovať aj v inom termíne, po dohode na e-mailovej adrese: sekretariat@sssdetva.edu.sk. Tešíme sa na stretnutie s vami!

Zamestnanci a žiaci Spojenej školy v Detve

Odkaz odporúčame otvoriť v Chrome. Môžete sa ku schôdzi prihlásiť priamo v prehliadači.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODg0MWI5ZWItY2UyMC00ZjY0LThhNDUtNWYwMjg5YWZkYTkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2292b78eac-afc6-426f-a139-301befd14451%22%2c%22Oid%22%3a%2234bafde0-1cc0-4cf7-8541-8d702e95fc22%22%7d