Virtuálna prehliadka sídla OSN vo Viedni

Online stretnutie s turistickým sprievodcom OSN je pre skupiny študentov skvelý spôsob, ako predstaviť OSN a prácu jej organizácií sídliacich vo Viedni. Študenti mali možnosť aktívne klásť sprievodcovi otázky, a tak nazrieť do zákulisia Viedenského medzinárodného centra. Sprievodkyňa študentom predstavila všetky informácie o OSN, online im položila pár otázok v rámci prehliadky a dala im do pozornosti zaujímavé videá, ktoré si študenti pozreli a vypočuli v anglickom jazyku.

Z viacerých predmetov ako dejepis, geografia, anglický jazyk si študenti oprášili vedomosti alebo sa naučili niečo nové.

Po ukončení online prehliadky a prezentácie sme si v triede v rámci hospodárskej geografii všetky informácie zopakovali a na ďalší deň študentka z 1. OA triedy Danielka Bariaková cez hodinu predmetu hospodárska geografia urobila kvíz Kahoot, ktorý dala spolužiakom pre upevnenie si učiva o OSN.

Študenti boli pohotoví, veľa si z predchádzajúceho dňa zapamätali, a tak si ešte viac upevnili informácie o OSN.

Študenti 1. OA sú veľmi aktívni, nebránia sa žiadnym novým aktivitám v rámci vzdelávania, je radosť s nimi pracovať, nech im to vydrží čo najdlhšie.