Nástup po jarných prázdninách

Po jarných prázdninách pokračujeme v dištančnom vzdelávaní vo všetkých ročníkoch