Letné školy pre našich dualistov

Žiaci prvého ročníka Obchodnej akadémie i Strednej odbornej školy, ktorí sú zapojení do systému duálneho vzdelávania, môžu zažiť zaujímavé leto.

Firmy poskytujúce duálne vzdelávanie mohli požiadať o dodatočnú podporu duálneho vzdelávania na základe aktivít Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP pre žiakov, ktorí prvýkrát vstúpili do SDV v šk. r. 2020/2021.

Viaceré firmy chcú túto podporu využiť na zorganizovanie letných škôl pre svojich žiakov. Je to skvelá myšlienka, predovšetkým v súčasnej dobe, keď žiaci v dôsledku dištančného vzdelávania prakticky vôbec nemajú praktickú prípravu. Počas letných škôl sa budú môcť žiaci oboznámiť nielen s podnikom, ale formou zaujímavých workshopov a cvičení aj s činnosťami, ktoré budú náplňou ich praxe v ďalších rokoch. Čerešničkou na torte budú zaujímavé výlety, notebooky, ktoré po skončení školy ostanú žiakom a rozlúčkové garden party.