Online beseda s Európskym parlamentom

Žiaci prvého ročníka Obchodnej akadémie absolvovali online besedu so zástupcami Európskeho parlamentu. Zúčastnili sa ho Alena Carna a náš veľmi častý hosť, poslanec EP Ivan Štefanec.

Online rozhovory EP sú jednou z online aktivít pre skupiny Európskeho parlamentu. Ide o 60-minútovu online prezentácie pre širokú verejnosť a pre študentov  o právomociach, úlohe a aktivitách Európskeho parlamentu.

V prednáške sa venovali fungovaniu Európskeho parlamentu. Žiaci sa dozvedeli, koľko poslancov má parlament, aké je volebné obdobie, ktorí poslanci zastupujú Slovenskú republiku a ktoré frakcie reprezentujú. Predstavili im politické skupiny a fungovanie jednotlivých parlamentných výborov. Následná beseda dala priestor pre otázky žiakov, kde sa venovali novým možnostiam pre mladých ľudí, brexitu či ďalším perspektívam EÚ.

Ďakujeme za túto príležitosť, ktorá spestrila súčasné dištančné vzdelávanie. Veríme, že v budúcom školskom roku sa už budeme môcť stretnúť aj osobne a opätovne zažiť atmosféru EP v Štrasburgu či Bruseli.