Praktická maturita novou formou

V školskom roku 2020/2021 sa traja žiaci štvrtého ročníka našej školy rozhodli podrobiť praktickej maturitnej skúške novou formou, ktorú dovoľuje zákon o nadobudnutí úplného stredoškolského odborného vzdelania, obhajobou vlastného projektu. Mechanici nastavovači Matej Kukuliak, Stanislav Muráň a Adam Ťavoda sa zadanej úlohy zhostili s plným nasadením a snažili sa využiť všetky teoretické poznatky z odborných strojárskych predmetov, ktoré počas 4. rokov študovali. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu spojenú so šírením vírusu CoV19 im nebolo umožnené prezentovať svoje projekty, ktoré obsahovali technickú dokumentáciu so správou, výkresovú dokumentáciu a samotnú vyrobenú súčiastku. Chalani mali svoju prácu náročnú v tom, že nemali kde čerpať podklady a vzor pretože boli „predskokani“, ale správnym usmerňovaním od vedúceho projektu a majstra OV zvládli zadanie na výbornú. Matej, Stano a Adam  dostali  zadanie, kde im boli určené rámcové údaje o produkovanej súčiastke. Študenti museli spracovať 3D model zadanej súčiastky v CAD programe, následne zhotoviť výrobný výkres požadovaného formátu s potrebným počtom pohľadov, rezov, detailov. Museli stanoviť tolerancie za dodržania STN, EN, ISO, súčiastku okótovať a navrhnúť materiál vyrábanej súčiastky, prípadne jej tepelné a povrchové spracovanie. V programe Solid CAM zhotoviť program na výrobu súčiastky pre produkčný CNC stroj a následne aj súčiastku podľa odladeného programu vyrobiť. Tieto svoje praktické činnosti museli následne spracovať do sprievodnej správy v rozsahu minimálne 40 strán formátu A4.

Chalani ste SUPER trieda, latku ste nasadili vysoko. Ďakujem Vám za pedagógov aj majstrov OV za Váš výkon. Takíto absolventi Strednej odbornej školy v Detve určite budú ku prospechu zamestnávateľom v blízkom okolí.

Ing. Pavol Kotes