Regionálny Veľtrh cvičných firiem 2021

Situácia v ktorej sa všetci nachádzame nás vtiahla do sveta online priestoru, napriek tomu sa snažíme študentom nachádzať stále nové možnosti získania vedomostí, zručností a tréningu v rámci komunikácie.

Takúto možnosť sme dostali keď nás Súkromná obchodná akadémia DSA

zo Žiaru nad Hronom pozvala na Regionálny Veľtrh cvičných firiem 2021, ktorý sa pre pandémiu korona vírusu uskutočnil cez aplikáciu Microsoft Teams 24. marca 2021.  

Pozvanie sme s radosťou prijali a tešili sme sa na príležitosť predstaviť našich11 firiem, ktoré sme si v rámci vyučovania v 3. ročníku na hodinách cvičnej firmy založili.

Okrem našej školy sa online veľtrhu zúčastnilo ďalších 11 škôl zo Slovenska a súťažných cvičných firiem bolo prihlásených 32.

Súčasťou veľtrhu bola súťaž v tvorbe vlastného loga firmy, sloganu pre firmu a elektronickej prezentácie o firme. Všetky tieto kategórie, v ktorých sa súťažilo posudzovala odborná komisia zastúpená Slovenským centrom cvičných firiem Bratislava, Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity Bratislava, odbornými učiteľmi zo stredných škôl Slovenska. Na záver veľtrhu boli vyhlásené výsledky a aj my sme sa tešili z krásneho umiestnenia sa na prvých miestach, a to:

  1. miesto v súťažnej kategórii o najkrajší slogan firmy a 3. miesto v súťažnej kategórii o najkrajšie logo firmy.

Veríme, že sme svojou účasťou a prípravou na veľtrh podporili rozvoj kľúčových kompetencií našich študentov, ktoré budú môcť uplatniť na trhu práce v podnikaní alebo v zamestnaní.

Mgr. Oľga Feješová