Privítanie žiakov 1.OA

Štvrtáci z Obchodnej akadémie privítali najnovšie prírastky a zaželali im veľa šťastia pri štúdiu na škole.