Zváračský projekt Spojenej školy v Detve

Spojená škola v Detve realizovala dvojročný projekt Erasmu+ Svařujeme v Evropě a pro Evropu. Koordinátorom projektu bol náš tradičný partner SOŠ a SOU technické Třemošnice, druhým partnerom bola nemecká vzdelávacia organizácia ÜAG gGmbH Jena.

Hlavným cieľom projektu bolo modernizovať odborné vzdelávanie v partnerských školách cestou prepojenia školy a praxe. Prehĺbila sa spolupráca medzi partnerstvami tvorenými organizáciami, ktoré sú zodpovedné za odborné vzdelávanie a prípravu absolventov pre trh práce tak, aby príprava zodpovedala požiadavkám praxe.

Primárnou cieľovou skupinou projektu boli žiaci strojárskych odborov. Po skončení projektu môžu využívať vytvorené didaktické prostriedky, vrátane prezentácií, online testov a online slovníkov v troch jazykoch partnerstva. Všetky výstupy projektu sú zamerané na zváracie metódy využívané v školách.

Najlepší žiaci mali možnosť absolvovať zváračskú skúšku podľa európskej normy. Túto aktivitu sme nemohli realizovať z dôvodu aktuálnej situácie. Veríme, že v budúcnosti ešte naši žiaci dostanú obdobnú príležitosť.

Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.