Otvorenie školského roka 2020/2021

Školský rok 2020/2021 sa začne 2. septembra 2020, a to v nasledovnom harmonograme:

7.45 – žiaci prvého ročníka

8.15 – žiaci ostatných ročníkov

Pred budovou školy Vás budú čakať triedni učitelia, ktorým odovzdáte prehlásenie.

Následne absolvujete ranný filter a dezinfekciu.

Nezabudnite si 2 rúška a 1 hygienické vreckovky!