Euroscola 2021

Od roku 2006 sa Spojená škola v Detve zapája do programu Euroscola, ktorý organizuje Európsky parlament. Program je určený stredoškolákom s cieľom zvýšiť informovanosť o poslaní Európskej únii a tiež zvýšiť ich angažovanosť v otázkach, ktoré sa týkajú tak ich, ako aj miestnej komunity. Odvtedy mohli žiaci zažiť atmosféru parlamentu v Štrasburgu a Bruseli už viac ako desaťkrát.

Nakoľko súčasná situácia neumožňuje cestovanie a stretávanie sa, rozhodli sme sa zapojiť aspoň do virtuálnej formy. V piatom 16. apríla sa tak žiaci Obchodnej akadémie stretli s rovesníkmi z ostatných krajín EÚ na spoločnom rokovaní. Žiaci sledovali podujatie z domu a mohli sa zapojiť aj do diskusie a klásť otázky prostredníctvom aplikácie sli.do.

Na úvod stretnutia privítal žiakov predseda Európskeho parlamentu David-Maria Sassoli. Nasledovalo stretnutie s podpredsedom Európskeho parlamentu Othmarom Karasom s možnosťou otázok a odpovedí.

Žiaci tiež absolvovali virtuálnu prehliadku Európskeho parlamentu a mohli si vyskúšať hlasovanie a schvaľovanie zaujímavých návrhov. Hlavnou témou podujatia bola kybernetická bezpečnosť v Európskej únii a spôsoby ako ochrániť našu digitálnu budúcnosť.

Záver stretnutia bol v réžii generálneho riaditeľa pre komunikáciu Jaume Duch Guillota.

Veríme, že už v ďalšom školskom roku budeme môcť vyskúšať atmosféru Európskeho parlamentu naživo.