Mechanici elektrotechnici majú novú učebnú pomôcku

Spojená škola v Detve uspela v projekte ENTER Nadačného fondu Telekomom. Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl a žiakom a žiačkam stredných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov. Micro:bity môžu byť využité nielen na hodinách informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch, pretože ich použitie je veľmi praktické a variabilné.

Projektom chceme zabezpečiť každému žiakovi možnosť samostatne pracovať s micro:bitom v rámci hodín programovania. Zakúpené micro:bity chceme využívať jednak priamo na vyučovaní, a to v predmete programovanie a jednak v rámci krúžkovej činnosti. Pri projekte chcem tiež spolupracovať so školou pre hendikepované deti a základnými školami.

A čo je to micro:bit

Je to mikropočítač menší ako mobil. Ide o najjednoduchšie programovateľné teliesko na trhu a je vhodné aj pre úplných začiatočníkov. Dajú sa s ním vytvárať jednoduché hry, merať teplota, ovládať zvuk či svetelnosť iných zariadení.