Druhé miesto v regionálnom kole Mladý Európan!

Žiaci druhého a tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Detve – Michaela Ďuricová, Simona Psotková a Dominik Gonda – dosiahli skvelý úspech v regionálnom kole 16. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže „Mladý Európan“. V online verzii súťaže sa umiestnili na veľmi peknom druhom mieste, keď za vypracovaný projekt získali dokonca najvyšší počet bodov.

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

Záštitu nad súťažou v roku 2020 prevzal podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR. Súťaž podporila aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Súťaž sa realizuje v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie v SR.