Boli na nás zvedaví novinári

V piatok 28. mája zavítala k nám do školy Janka Grajciarová z Rádia Regina RTVS. Bola zvedavá na naše aktivity a úspechy.

Návrat do školy nám umožnil obnoviť a rozbehnúť viaceré zaujímavé projekty. Prezentovali sme prebiehajúcu virtuálnu mobilitu projektu Erasmus+ s partnerskými školami z Chorvátska, Španielska a Talianska, rozbiehajúci projekt SK-klíma či úspešných finalistov súťaže Veľvyslanectvo mladých. Nenechala si ujsť ani odovzdávanie tabletov žiačkam zapojeným v systéme duálneho vzdelávania.