Pozdravy pre starkých

Žiaci prvého a tretieho ročníka Obchodnej akadémie sa rozhodli potešiť v týchto smutných a izolovaných dňoch tých, ktorí sa cítia veľmi osamelo. Pre obyvateľov domovov dôchodcov vyrobili milé pozdravy či listy a pribalili k tomu nejakú tú sladkosť, čaj, či inú drobnosť. Sme radi, že im naše pozdravy priniesli úsmev na tvári.